Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

III Polska Konferencja Pamięcioznawcza

2021-07-03

Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie POSTCOMER
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

oraz

Polish Memory Studies Group
Grupa regionalna Memory Studies Association

mają zaszczyt zaprosić do udziału w

III Polskiej Konferencji Pamięcioznawczej
Studia nad (post)pamięcią o/w Europie Środkowo-Wschodniej

9-10 Grudnia 2021
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

III Polska Konferencja Pamięcioznawcza ma na celu zaprezentowanie najnowszych badań z zakresu studiów nad pamięcią, będących przedmiotem zainteresowania badaczy, reprezentantów różnych dyscyplin naukowych (m. in. kulturoznawców, literaturoznawców, socjologów, politologów, historyków, antropologów, psychologów). Stanowi kontynuację spotkań organizowanych w Krakowie (2018) oraz w Warszawie (2019). Podczas kolejnego spotkania chcielibyśmy skupić się na tematyce (post)pamięci w/o Europie Środkowo-Wschodniej.

Zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z różnych ośrodków badawczych, także polskich badaczy afiliowanych na zagranicznych uczelniach. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji jest (post)pamięć w/o Europie Środkowo-Wschodniej (zagadnienia teoretyczne), a także prezentacja najnowszych paradygmatów i metod badań aplikowanych w prowadzonych obecnie projektach. Chcielibyśmy widzieć przede wszystkim prezentację nowych, prowadzonych aktualnie badań, nie zaś dorobku badawczego.

Zarówno indywidualne zgłoszenia, jak i zgłoszenia całych paneli (po 3-4 referaty wraz z prowadzącym) prosimy przesyłać za pomocą formularzy dostępnych poniżej. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 sierpnia 2021 r. Informacje o przyjętych referatach zostaną ogłoszone do 30 września 2021 r.

Indywidualne zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza.

Zapraszamy do zgłaszania całych paneli za pośrednictwem formularza.

Język konferencji: polski i angielski.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja będzie się odbywać w formie zdalnej.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji
dr Joanna Antoniak (UMK)
dr Kamilla Biskupska (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK
dr hab. Agata Domachowska, prof. UMK
dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK
dr Simon Lewis (Universität Bremen)
dr Małgorzata Łukianow (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Universität Bremen)

Łukasz Gemziak
Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza