Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

Warsztaty z dr Eweliną Drzewiecką

2022-06-08

Dnia 8 czerwca 2022 odbyły się warsztaty dla członków grantu z Eweliną Drzewiecką – adiunktem w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i associate profesor w Centrum Cyrylometodejskim Bułgarskiej Akademii Nauk, autorką i redaktorką wielu książek i prac naukowych. Wśród nich warto wymienić: Śmierć Judasza w Biblii i tradycji chrześcijańskiej [2012], Herezja Judasza w kulturze (po) nowoczesnej: Studium przypadku [2016], czy Leksykon tradycji bułgarskiej [2011]. Ewelina Drzewiecka brała już wcześniej udział w organizowanym przez nas panelu w ramach konferencji BASEES w Cambridge w dnia 8-10 kwietnia 2022 roku, na którym wygłosiła referat: Cyrillo-Methodian anniversaries in the context of socialism (Ideological functions, national uses, and research perspectives). Ewelina Drzewiecka zajmuje się kwestiami rocznic i obchodów cyrylometodejskich w Bułgarii i jest autorką książki pt. Юбилейно и модерно. Кирило-методиевският разказ през социализма в България [Jubileusz i nowoczesność: narracja cyrylometodjeksa w okresie socjalizmu w Bułgarii, 2020]. W związku z tym tematem została zaproszona na warsztat dotyczący realizowanego przez Nią projektu i możliwej dalszej współpracy.

Łukasz Gemziak
Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza