Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

Wystąpienie członków zespołu Millenium - III Polska Konferencja Pamięcioznawcza

2021-12-09

9-10 grudnia odbywa się III Polska Konferencja Pamięcioznawcza "Studia nad (post)pamięcią o/w Europie Środkowo-Wschodniej".

Podczas konferencji Agata Domachowska i Łukasz Gemziak wygłoszą referat pt. Problem (nie)pamięci w kontekście obchodów milenijnych na przykładzie Jugosławii i ZSRR

 

Organizatorzy:


Polish Memory Studies Group Grupa regionalna Memory Studies Association
Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie POSTCOMER
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Plan konferencji

Łukasz Gemziak
Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza