Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

Adam Kola


ORCID ID: 0000-0002-0584-6342                                     Adam Kola
Adam F. Kola jest dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt: Interakcje – Umysł, Społeczeństwo, Środowisko i profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dr hab., profesor UMK), prezesem Polskiego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej, a w latach 2016-2019 roku Visiting Scholar w Uniwersytecie w Chicago. Jego badania koncentrują się na historii intelektualnej i literackiej Europy Wschodniej i Środkowej XIX i XX wieku oraz na globalnym transferze wiedzy. W 2018 roku wydał książkę Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci, w 2011 roku – Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim: Rekonfiguracje krytyczne, a w 2004 roku Słowianofilizm czeski i rosyjski w ujęciu porównawczym. Jest redaktorem kilku tomów z zakresu filozofii i etyki interpretacji, pół/peryferyjnej humanistyki i komparatystyki literackiej. Jest autorem około 100 artykułów w języku polskim, czeskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim oraz tłumaczeń z języka czeskiego i angielskiego na polski. Więcej na:
https://adamkola.eu/

Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza