Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

Agata Domachowska

ORCID: 0000-0002-8521-9399                                    Agata Domachowska

Dr hab., prof. UMK, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Starszy analityk w zespole bałkańskim w Instytucie Europy Środkowej. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej. Prowadziła badania na Uniwersytecie w Pittsburghu, George Washington University, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, a także w archiwach i bibliotekach w Serbii, Czarnogórze, Albanii, Macedonii Północnej oraz w Chorwacji. Odbyła również staż w Parlamencie Europejskim oraz praktyki w Ambasadzie RP w Tiranie (Albania). Członkini Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie (POSTCOMER) oraz Polskiej Komisji Bałkanistyki. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dyskursów dotyczących tożsamości, narracji historycznych, procesów narodowotwórczych, a także polityki pamięci w państwach Bałkanów Zachodnich, diaspor bałkańskich oraz polityki i kultury państwa bałkańskich.

Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza