Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

Kwerenda archiwalna w Archiwum Open Society im. Very i Donalda Blinkenów w Budapeszcie

Podczas prowadzenia badań dotyczących obchodów tysiąclecia Chrztu Rusi Kijowskiej w ZSRR bardzo przydatne są – oprócz tradycyjnych artykułów i monografii naukowych publikacji naukowych – analizy i raporty przygotowane przez think tanki – instytucje, których zadaniem było śledzenie oraz analizowanie bieżących wydarzeń w bloku socjalistycznym.

 Osa_Budapest_foto.jpg

Badacze religii w państwach komunistycznych szeroko korzystają z wydawanych przez Keston Institute cyklicznych raportów pt. Keston News Service. Publikowane do 2003 roku raporty zawierały intersujące informacje dotyczące sytuacji organizacji religijnych w państwach (post)komunistycznych. Keston News Service donosił m. in. o kluczowych wydarzeniach religijnych (w tym o Milenium Chrztu Rusi Kijowskiej w ZSRR) czy też o prześladowaniach osób wierzących i przedstawicieli organizacji religijnych.

Innym ważnym think tankiem zajmującym się bieżącym śledzeniem wydarzeń w krajach komunistycznych była sekcja badawcza Radia Wolna Europa. Bogate materiały archiwalne będące efektem działalności tej sekcji znajdują się w Archiwum Open Society im. Very i Donalda Blinkenów w Budapeszcie. Choć sytuacja organizacji religijnych i osób wierzących w państwach komunistycznych stanowiła tylko jeden z wielu tematów tej instytucji to warto zauważyć, że zgromadzone w Budapeszcie materiały badawcze są całkiem liczne. Oprócz szeregu cyklicznych raportów w archiwum możemy odnaleźć także wycinki z gazet oraz bieżąca analizę treści medialnych dotyczących kwestię religii w państwach komunistycznych. Ważną część zbiorów Radia Wolna Europa stanowią także publikacje samizdatowe, stanowiące swoistą przeciwwagę dla artykułów z oficjalnych mediów krajów komunistycznych.

Biorąc pod uwagę bogactwo i różnorodność materiałów zgromadzonych i wytworzonych przez sekcję badawczej Radia Wolna Europa, należy stwierdzić, że stanowią one istotny materiał badawczy dla studiów nad Milenium chrztu Rusi Kijowskiej w ZSRR. Co ciekawe, materiał ten jest niemal nieobecny w publikacjach innych badaczy zajmujących się sytuacją organizacji religijnych i wierzących w państwach komunistycznych.

 Przykładowy raport_Osa Budapest.jpg

Kwerendę archiwalną w Archiwum Open Society im. Very i Donalda Blinkenów w Budapeszcie odbyłem w czerwcu 2022 r.

Strona internetowa Archiwum: https://www.osaarchivum.org/

 ŁG

Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza