Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

Kwerenda badawcza w Instytucie Pamięci Narodowej

Zapoznanie z materiałami zgromadzonymi przez Instytut Pamięci Narodowej trwało od sierpnia ubiegłego roku do 15 lutego 2023 roku. Kwerenda odbyła się w ramach projektu „Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza”.

Kwerenda w większości odbywała się zdalnie, dzięki temu, że zbiory, z którymi chciałam się zapoznać były dostępne w znacznej części w wersji cyfrowej. Pozostałe materiały wymagały wizyty w Delegaturze IPN w Bydgoszczy.

Większość dokumentów, to sprawozdania z aresztowań, które miały miejsce w 1966 roku i podczas samych obchodów milenijnych. Wśród nich znalazła się, moim zdaniem dość ważna dla projektu, publikacja Leona Koczego „Milenium Polski. Prolegomena”. Ponadto, w zbiorach IPN-u jest wiele fotografii, biuletyn kolportowany podczas obchodów i dokumenty ze spotkań organizacyjnych.


Instytut Pamięci Narodowej dysponuje wieloma materiałami, jednakże kolejna kwerenda nie będzie konieczna.

MW

Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza