Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

Łukasz Gemziak

ORCID: 0000-0002-7989-5139

Adiunkt w Katedrze Literatur Słowiańskich UMK. Członek Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie UMK. Zainteresowania badawcze: współczesna rosyjska literatura i kultura, rosyjska myśl społeczno-polityczna,  związki literatury z polityką, pamięć zbiorowa i kulturowa. Autor książki Rozliczenie z totalitaryzmem? Rosyjska krytyka literacka w okresie pieriestrojki (wybrane spory), artykułów w języku polskim i rosyjskim oraz tłumaczeń z języka rosyjskiego na język polski.

Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza