Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

Maria Woźniak

Maria Woźniak_zdjęcie.jpegStudentka filologii polskiej (drugi stopień, specjalność akademicka) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracuje z Centrum Badań Kitabistycznych UMK. Interesuje się edytorstwem i tekstologią oraz literaturą dziecięcą

Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza