Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

Oleksandra Sztepenko

Sztepenko_aktualne.png

ORCID 0000-0002-2493-5383

Oleksandra Sztepenko, dr hab., profesor w Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie. Nagrodzona honorowym tytułem "Zasłużony pracownik oświaty Ukrainy". Jej badania koncentrują się na kulturze światowej, historii i teorii literatury oraz filozofii. Autorka ponad 50 publikacji w czasopismach naukowych w Ukrainie oraz w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Węgrzech i – jako współautorka czterech monografii zbiorowych – w Polsce.

Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza