Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

Paulina Maria Przybyszewska

Paulina Przybyszewska.jpgDoktorantka w  Katedrze Historii Starożytnej Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka historii oraz filologii włoskiej UMK. Prowadzi badania nad kultami lokalnymi Niziny Padańskiej oraz recepcją kultury antycznej. Lingwistka, pasjonatka opery i literatury pięknej.

Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza