Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

Tysiąclecie chrześcijaństwa i chorwacka narracja o początkach

Celem referatu jest analiza narracji historycznej narodu i państwa chorwackiego w okresie jubileuszu "trzynastu wieków chrześcijaństwa wśród Chorwatów" tworzonego głównie przez duchowieństwo i intelektualistów chrześcijańskich. Obchody trwały dziewięć lat. W latach 1975-1984 zorganizowano szereg imprez z okazji jubileuszu (rok Jeleny lub rok Branimira). Kulminacją był Krajowy Kongres Eucharystyczny, który odbył się w Mariji Bistricy. Przebadano już dane z Chorwackiego Archiwum Państwowego (Hrvatski Državni Arhiv), Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej w Zagrzebiu (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), a także z archiwum czasopisma Glas Koncila. Zastosowano analizę treści i analizę dyskursu. Materiały archiwalne ujawniają interesujące spostrzeżenia dotyczące chorwackiej narracji o pochodzeniu narodu i państwa.

A.D.

Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza