Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

(Post)sowieckie rocznice dotyczące dziedzictwa Rusi Kijowskiej. Zmiana, ciągłość i wpływ intelektualistów

Celem referatu jest porównanie dwóch sporów: wywołanego obchodami 1000-lecia chrystianizacji Rusi Kijowskiej (1988) oraz obchodami 1000-lecia śmierci św. Władimira (2015). Debata między Rosyjską Cerkwią Prawosławną a Ukraińską Cerkwią Greckokatolicką odnosiła się do pytania, kto jest spadkobiercą dziedzictwa Rusi Kijowskiej, a co za tym idzie, kto ma prawo do organizacji obchodów 1000-lecia chrystianizacji Rusi Kijowskiej. Spór, który miał miejsce w Związku Radzieckim, częściowo odżył w 2015 roku. 1000-lecie śmierci św. Władimira (książę Władimir schrystianizował Ruś Kijowską) wywołało debatę między ukraińskimi i rosyjskimi intelektualistami, dziennikarzami i politykami dotyczącą dziedzictwa Rusi Kijowskiej. W obu przypadkach spory ujawniły zderzenie pamięci zbiorowych zakorzenionych w różnych kulturach i sposobach postrzegania historii.

Ł.G.

Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza