Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

Nowa członkini naszego zespołu

2022-04-26

Do naszego zespołu Millenium dołączyła prof. Oleksandra Sztepenko z Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie.

Narodowe Centrum Nauki stworzyło możliwość wsparcia naukowców uciekających przed wojną poprzez zatrudnianie ich w ramach realizowanych projektów badawczych. Zaangażowanie prof. Sztepenko w pracę nad naszym projektem jest możliwe właśnie dzięki tej inicjatywie.

Łukasz Gemziak
Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza