Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

Udział członków zespołu Millenium w BASEES Conference 2023

2023-04-04

31 marca - 2 kwietnia 2023 r. w Glasgow (Wielka Brytania) odbyła się BASEES Conference 2023

Udział w konferencji wzięli Agata Domachowska, Adam Kola i Łukasz Gemziak.

Adam Kola brał udział jako uczestnik dyskusji w panelu Intellectuals as Memory Generators – Forging the Origins of Nations, States, Religions, and People

Agata Domachowska wygłosiła referat The millennium of Christianity and the Croatian narrative of the origins.

Z kolei Łukasz Gemziak wygłosił referat pt. The (post)Soviet anniversaries regarding the legacy of Kievan Rus’. Change, continuity, and the influence of the intellectuals.

Organizator: The British Association for Slavonic and East European Studies

Plan konferencji

Łukasz Gemziak
Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza