Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

Blog

Intelektualiści jako twórcy pamięci – kształtowanie początków narodów, państw, religii i ludzi

Tysiąclecie chrześcijaństwa i chorwacka narracja o początkach

(Post)sowieckie rocznice dotyczące dziedzictwa Rusi Kijowskiej. Zmiana, ciągłość i wpływ intelektualistów

Historyczny „marsz po legalizację” Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego w kontekście świętowania 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej w Ukraińskiej SRR

Kwerenda archiwalnа w Archiwum Open Society im. Very i Donalda Blinkenów w Budapeszcie

Kwerenda badawcza w Instytucie Pamięci Narodowej

Przywracanie wypartej wiedzy w okresie pierestrojki. Wiedza Dymitra Lichaczowa o historii prawosławia w kontekście zmiany politycznej i społecznej

Archeologia i historia w służbie państwu i Kościołowi. Obchody milenium chrześcijaństwa/państwowości w Polsce z perspektywy historii humanistyki

Polityczne uwikłanie wiedzy w okresie zimnej wojny: oparte na przeszłości i zorientowane na przyszłość

Kwerenda badawcza w Gnieźnie (24-29.04.2022)

Oficjalne obchody Tysiąclecia Chrześcijaństwa na Ukrainie: najważniejsze uroczystości i misja kulturowo-historyczna

Święto Chrztu Polski, 14 kwietnia

Lokalne społeczności i świętowanie Trzynastu wieków chrześcijaństwa przez Chorwatów

Zmiana w podejściu opinii publicznej do religii w ZSRR w przededniu Tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej. Wpływ radzieckich intelektualistów

Kopernik i milenium: obchody lokalne, rocznica globalna

Obchody rocznicowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Milenium i pierestrojka

Świętowacławskie milenium

Kwerenda badawcza w Zagrzebiu (16-22.02.2020 r.)

Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza